Naše poslání

Naším posláním je pomoci co nejvíce mladým lidem převzít odpovědnost za svůj život primárně pomocí podnikání. Zaměřujeme se zejména na mládež z dětských domovů, azylových domů a sociálně znevýhodněných rodin. Jejich cesta musí být přirozená.

Nikdo je do ničeho netlačí. Jde o přirozený vývoj z jejich vlastní vůle. Pokud se rozhodnou vydat se na cestu podnikatele, zaměstnance nebo profesionála v určitém oboru, my jsme tu od toho, abychom jim nabídli pomocnou ruku. Hlavní část odpovědnosti však vždy musí být na člověku samotném.

Jak říkával sám Tomáš Baťa: „Chceš-li vybudovat velký podnik, vybuduj nejdříve sám sebe.“

Poslání letního podnikatelského kempu

Proč to děláme?

Letní podnikatelský kemp pro děti z dětských domovů

Uvědomujeme si, že nemáme všichni stejnou startovní pozici. Podaná ruka, rada, mentorské vedení nebo otevření příležitosti dokáže být zlomovým momentem v kariéře i v  životě.

Člověk dospívá skokově, ovlivňují ho silné emoční prožitky, ty pozitivní i ty negativní. Uvědomujeme si, že si naši účastníci museli projít mnoha negativními zážitky. My jim ukazujeme i tu druhou stranu mince.

Nechceme, aby sociální nebo ekonomické zázemí v rodině uzavřelo jejich potenciál.

Jak kemp probíhá

Harmonogram letního podnikatelského kempu

Osobní podnikatelský model

Osobní podnikatelský model

Osobní podnikatelský model je modifikací Business Model Canvas od Alexandra Osterwaldera.Tento model je využíván mnoha podnikateli po celém světě.

Osobní podnikatelský model je jednoduchá metoda jak vylepšit svůj život a restartovat kariéru.

Klademe důraz na skutečné uplatnění nástroje v praxi.
Netvoříme žádné papíry do šuplíku. Během svého snažení si účastníci své Canvasy přepisují, vkládají si do nich poznámky a tvoří tak základ pro svou finální prezentaci před odbornou porotou.

Kdo jsme?

Milan Zelený

Milan Zelený je jedním z nejvýznamnějších světových ekonomů naší doby. Věnuje se mnoha oborům. V jeho práci je mu velkou inspirací systém řízení Baťa.
Působil na mnoha světových univerzitách od Ameriky až po Čínu. Byl jmenován emeritním profesorem na Fordham Univerzity v New Yorku.

Je autorem řady odborných a populárně – naučných publikací, které se zaměřují na teorii řízení, obchod a ekonomiku.

Autorská práva knihy Cesty k úspěchu – Trvalé hodnoty soustavy Baťa  věnoval Nadaci ZET ve prospěch Letních podnikatelských kempů.

Založil časopis Human System Managment, který slaví 40 let svého vzniku.
Je držitelem státního vyznamenání – Medailí Za zásluhy I. stupně.

Nadaci ZET založil 3. června roku 2015, za účelem podpory podnikatelství a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.

„Nezáleží na tom, co říkáte, ale na tom, co děláte.“
– Milan Zelený

Více

0lga Girstlová

Společně se svým otcem a manželem založila 1. května 1990 mezinárodní technologickou firmu GiTy, která se stala lídrem a inovátorem v oboru informačních technologií a telekomunikací.

Profesně se jí podařilo propojit tři klíčové role leader – podnikatelka – manažerka.

Za svým profesním úspěchem jde cílevědomou prací, vždy klade důraz na spolupráci a praktické uplatnění odkazu trvalých hodnot Soustavy Baťa v podnikání.

Během své profesní dráhy obdržela mnoho významných ocenění na celorepublikové i mezinárodní úrovni – Vedoucí podnikatelky světa v Monaku 1999 společně s ostatními 50ti ženami z celého světa, Křišťálové srdce za etiku v podnikání v roce 1997.

Je čestnou prezidentkou ČMAPM a viceprezidentkou ČMA.Je zakladatelkou projektu LPK a od roku 2018 má blízký vztah s jeho účastníkem Honzou, kterého považuje za svého „ adoptivního syna“ a věnuje se jeho osobnímu a profesnímu rozvoji.

Více

Václav Sušeň

Václav sám sebe nazývá trenérem podnikatelství.

Jeho největším úkolem na kempu je inspirovat k podnikatelství a připravit účastníky na závěrečnou prezentaci jejich projektů.

Při tréninku podnikatelství používá metodiku Lean start-up s využitím business modelů a myšlenkový a podnikatelský odkaz Baťů.

Je velmi trpělivý a každému z účastníků se dokáže věnovat individuálně.

Po dlouholeté korporátní kariéře je aktivním investorem: vyhledává a kupuje dobré firmy, kterým pomáhá k dalšímu růstu.

Zvláštní znamení: Na kempu nenosí boty …

Více

Honza Oulehla

Honza poprvé přijel na kemp v roce 2017 jako jeden z účastníků. Od té doby se podle vlastních slov cítil jako ryba ve vodě a program urychlil jeho cestu k vlastnímu podnikání.

Podařilo se mu získat Cenu profesora a založil cateringovou službu Honzovy řízky. Má s tímto projektem velké plány a jeho snem je na českém trhu konkurovat McDonald’s.

Postupně přebírá odpovědnost za fungování Letního podnikatelského kempu a chce se tomuto projektu věnovat i nadále. Studuje vysokou školu zaměřenou na podnikání a psychologii.

Na jeho projekt se můžete podívat zde:
https://www.honzovyrizky.cz/

Více

Co se žluťáskům už povedlo?

Podívejte se na úspěchy našich absolventů.
Prohlédnout si projekty